THAIFEX-ANUGA ASIA 2023

👉🏼 ร่วมภาพบรรยากาศงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2023
เมื่อวันที่ 23-27 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
✨ ทางบีเวลขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเยี่ยมชมบูทบีเวล
และให้การตอบรับสินค้าใหม่เป็นอย่างดี